Här finns de sammanfattningar som föreläsarna skickat in.

 

http://dyslexikongress.se/wp-content/uploads/2021/08/Dyslexi-kompendium-A4.pdf