Ulrika Wolff, professor i pedagogik, kommittéordförande, ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen. Siv Fischbein, professor em i specialpedagogik, styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen. Christina Hellman, f. universitetslektor i lingvistik, ordförande i Svenska Dyslexiföreningen. Erland Hjelmquist, professor em i psykologi, styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen. Elisabeth Marx, speciallärare, styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen. Mats Myrberg, professor em i specialpeda- gogik, styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen. Per Åhlin, f. kanslichef för Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen.