Franck Ramus är senior forskare vid CNRS och professor vid Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique, Institute of Cognitive Studies, Ecole Normale Supérieure i Paris. Han forskar om barns språkutveckling och utveckling av social kognition, om avvikande utveckling som dyslexi, språkstörningar och autism. Särskilt fokus ligger på de kognitiva och neuronala grundvalarna samt inflytande av de genetiska och omvärldsmässiga förutsättningarna.