Richard K Olson är professor vid Department of Psychology, University of Colorado och ledare för The Colorado Learning Disabilities Research Center. Hans forskningsintressen gäller bakgrunden till och åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter och studiet av de bakomliggande komponenter som styr språk och läsning. Mest känd är han för sina tvillingstudier, The Colorado longitudinal twin study of reading disability, där han jämförde tvillingar med och utan lässvårigheter.