Thomas Nordström är f.d gymnasielärare, numera fil dr och universitetslektor i psykologi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Han disputerade 2018 på avhandlingen Measures that matter: Facilitating literacy through targeted instruction and assistive technology. Thomas forskning är inriktad på individanpassningar, assisterande teknik, läs- och skrivsvårigheter, funktionsnedsättningar samt metodutveckling för evidensbaserade interventioner.