Anna Eva Hallin är legitimerad logoped och forskar och undervisar på Karolinska Institutet (Enheten för logopedi) sedan 2016. Hennes fokus är språk-, läs- och skrivutveckling och -svårigheter hos barn och ungdomar, med fokus på språkstörning/Developmental Language Disorder (DLD). Hon driver också sidan www.sprakforskning.se för att sprida forskning och kunskap till fler.