Pekka Niemi är professor emeritus i psykologi vid Åbo universitet. Hans forskningsfält är läsning i de tidiga åldrarna och de problem som kan uppstå i samband med läsinlärningen, särskilt s k “resistenta läsare”, som trots insatser gör mycket långsamma framsteg. Han är medlem i IRA/ILA och Society for Reading, sitter i redaktionskommittén för välkända tidskrifter som Reading Research Quarterly, och har en lång räcka publikationer bakom sig. 2018 invaldes han som distinguished member i Reading Hall of Fame.