Mats Myrberg är professor emeritus i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Han har de senaste tjugo åren ägnat en väsentlig del av sin forskning åt frågor som rör ungdomars, vuxnas och äldres läsförmåga i ett samhällsperspektiv. Hans senaste forsknings- projekt är en nordisk studie av gymnasieutbildningens effekter på läsförmågeutvecklingen hos vuxna. En frågeställning som är central i detta projekt är vilken effekt akademiskt innehåll i yrkesutbildningen har på läsförmågan i vuxen ålder.