Elisabeth Marx arbetar som speciallärare, handledare och föreläsare. Som läromedelsförfattare är hon inriktad på ”tidig lästräning” med fokus på åldrarna 6 – 8 år. (Jämna steg 2018, Steg för steg, 2019 Hogrefe – Psykologiförlaget). Hon är styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen, den ideella föreningen Kod-Knäckarna samt rådgivare i prinsparets stiftelse, vars syfte är att motverka mobbning och sprida kunskap om dyslexi