Janne von Koss Torkildsen är professor i neurovetenskap med inriktning på specialpedagogik vid Institutionen för Specialpedagogik, Universitetet i Oslo. Hennes forskning fokuserar på barns språkutveckling, språktillägnandets kognitiva och neurala grund- valar och åtgärder för att främja barns språkutveckling. Hennes senaste forskningsprojekt handlar om kommunikativ utveckling hos enspråkiga och tvåspråkiga barn i åldern 36-48 månader.