Kerstin Hyrefelt är fil. kand. i specialpedagogik och har magisterexamen i läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi. Kerstin har erfarenhet av arbete som special- och dyslexipedagog både på skola och på central nivå. Hon gör bl.a. läs- och skriv- utredningar och har fortbildnings- kurser. Kerstin är styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen.