Erland Hjelmquist är professor emeritus vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Han har bred forskningserfarenhet inom språk, kommunikation, kognition och tänkande hos barn och vuxna, med specialinriktning på kognitiva och kommunikativa effekter av funktionsnedsättningar. Under åren 2008-2013 var han huvudsekreterare för Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS), sedermera Forskningsrådet för Hälsa, Arbetsliv och Välfärd, Forte.