Turid Helland är professor i logopedi vid Institutet för biologisk och medicinsk psykologi vid Universitetet i Bergen. Hon är utbildad filolog, specialpedagog och logoped, och har arbetat som högstadielärare och logoped. Hon forskar om olika fackliga infalls- vinklar på dyslexi: sammanhanget mellan språkutveckling och dyslexi, dyslexi och neurokognition samt dyslexi och flerspråkighet. Hon är ledare for Bergen Logopediforskning (B.LOG), har lett flera forskningsprojekt, publicerat och fackgranskat en rad artiklar i nationella og internationella tidskrifter och har publicerat fackboken Språk og dysleksi.