Solveig-Alma Hanaas Lyster är professor emeritus vid Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hon hade en bakgrund som lärare, logoped og pedagogisk -psykologisk rådgivare innan hon 1995 disputerade och började sin karriär vid universitetet i Oslo. Där har hon, vid sidan av sin undervisning, arbetat med en rad forskningsprojekt. Alla projekten har handlat om olika aspekter av språk- och läsutveckling och språk- och lässvårigheter. De se- nare åren har hon haft ett speciellt fokus på att utveckla, genomföra och evaluera undervisningsprogram tillsammans med flera av sina kolleger och stipendiater.