Esther Geva är professor vid Department of Applied Psycho- logy and Human Development, Ontario Institute for Studies in Education, universitet i Toronto. Hennes forskningsintressen rör utvecklingen av läsförmågan hos barn som lär sig läsa på sitt andraspråk, relationerna mellan muntliga och skriftliga förmågor hos andraspråkstalare, frågan om transfer vid läsutvecklingen på ett andraspråk samt, mer generellt, kognitiva och språkliga faktorer som påverkar läsutvecklingen på ett andraspråk. Hon är medförfattare till boken Focus on Reading (2015) som handlar om läsutveckling på ett andraspråk.