Kate Cain är professor i psykologi vid Lancaster University och bl a tidigare redaktör för Scientific Studies of Reading. Hennes forskning är inriktad på de kognitiva och språkliga förmågor som påverkar läs- och hörförståelsen, både hos typiska och atypiska populationer. Hennes studier har identifierat ett antal brister i kognitiva förmågor som kan kopplas till svag förstå- else, bl a förmågan att göra infe- renser, ha kunskap om och kunna använda lässtrategier och förmå- gan att skapa sammanhängande berättelser. Sådana förmågor har visat sig kunna förutsäga utvecklingen av läsförståelse i åldrarna 8 till 11 år.