Eva Sundberg är lärare och special/dyslexipedagog. Hon undervisar barn, ungdomar och vuxna som har läs och skrivproblem och gör kartläggningar och pedagogiska läs och skrivutredningar. Eva ger även information/rådgivning om läs och skrivsvårigheter till föräldrar, skolor och andra verksamheter. Eva är styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen.