Sofia Strömbergsson är logoped med en magisterexamen i språkteknologi. Hon är biträdande lektor i logopedi vid Enheten för logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet, KI. Huvudspåret i Sofias forskning är hur barns avvikande tal uppfattas hos olika lyssnare hos barnen själva, hos andra barn eller hos vuxna lyssnare. Sofia har även ett bredare intresse för tal och språk störningar hos barn och framför allt vilka konsekvenser dessa kan ha för barnet i sin vardag.