Catherine Snow innehar Patricia Albjerg Graham Professorship vid Harvard Graduate School of Edu- cation. Hennes forskning har handlat om barns utveckling av språk och läsning, framför allt hur den muntliga förmågan utvecklas och vilken relation den har till kommande läsutveckling. Ett av hennes nuvarande forskningsprojekt är en studie av hur Boston Public School stöder barnens språk och läsutveckling i de tidiga åldrarna och hon ingår i ett långsiktigt projekt för att utveckla verktyg som hjälper lärare att skapa nya, innovativa klassrumspraktiker.