Jakob Åsberg Johnels är docent i psykologi och har en kombinationstjänst som universitetslektor och pedagog vid Gillbergcentrum och Enheten för logopedi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, GU, och Sahlgren- ska Universitetssjukhuset. Han undervisar och forskar om tal och skriftspråkliga funktionsnedsättningar och om autism hos barn, ungdomar och vuxna. Han arbetar också som utredningspedagog på en specialistenhet för barnneuropsykiatrisk diagnostik (BNK), där han bland annat genomför läs och skrivutredningar med barn och ungdomar.