Maria Sigurdardottir är professor vid psykologiska institutionen, Islands universitet. Hennes forskning handlar om visuell kognition, inklusive ansikts- och objektuppfattning och igenkänning, visuell uppmärksamhet och erfarenhetens effekter på visuella högnivåprocesser (inlärning och minne). Hon är också intresserad av individuella skillnader i visuell kognition. Hon tillhör vidare The Icelandic Vision Lab.