Göteborgs Universitet

Jakob Åsberg Johnels är docent vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi vid Göteborgs universitet. Han undervisar och forskar om tal- och skriftspråkliga funktions-nedsättningar och om autism hos barn, ungdomar och vuxna. Han arbetar också som utredningspedagog på en specialistenhet för barnneuropsykiatrisk diagnostik (BNK), där han bland annat genomför läs- och skrivutredningar med barn och ungdomar