Göteborgs Universitet

Malena Åvall är doktorand vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet. Hennes forskningsområde rör faktorer som bidrar till den tidiga läsningen. I sitt avhandlingsarbete fokuserar hon på RAN (Rapid Automatized Naming), både utveckling av alfanumeriska och icke alfanumeriska RAN över tid och dessas betydelse för den tidiga läsningen och relaterade förmågor.