Heida Maria Sigurdardottir är associate professor vid psykologiska institutionen, Islands universitet. Hennes forskning handlar om visuell kognition, inklusive ansikts och objektuppfattning och igenkänning, visuell uppmärksamhet och erfarenhetens effekter på visuella högnivåprocesser (inlärning och minne). Hon är också intresserad av individuella skillnader i visuell kognition. Hon tillhör vidare The Icelandic Vision Lab.