Eva-Kristina Salameh är leg logoped och doktor i medicinsk vetenskap. Hon har sedan 70-talet arbetat med flerspråkiga barn på logopedmottagningen, Skånes universitetssjukhus i Malmö. Där har hon också byggt upp “Språkens Hus”, som hon är verksamhetsansvarig för. Hon är en av de främsta auktoriteterna då det gäller språkstörning i kombination med flerspråkighet och är medförfattare till flera böcker om språkutveckling och språkstörningar.