Johanna Kristensson är logoped samt språk-, läs- och skrivutvecklare inom Halmstads kommun. Hon har tills helt nyligen även arbetat deltid för Oribi AB med utveckling av rättstavningsstöd för datorer och läsplattor. Sedan flera år tillbaka driver hon bloggen “Logopeden i skolan” med fokus på språk, dyslexi, assisterande teknik och skolutvecklingsfrågor.