Linnéuniversitetet

Linda Fälth är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Hon är grundskollärare och specialpedagog med 20 års lärarerfarenhet från grundskola. Hon undervisar nu på grundskollärar-, specialpedagog- och speciallärarutbildningarna. Hennes forskningsintresse rör läsinlärning, läs- och skrivsvårigheter och kanske främst åtgärdssidan för att främja en god läs- och skrivutveckling för såväl barn som vuxna som kämpar med sin läsning.