Umeå Universitet

Maria Levlin är lektor i språkdidaktik vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Hon har tidigare jobbat som leg. logoped inom region och elevhälsa. Marias huvudsakliga forskningsområden är lässvårigheter i relation till språklig förmåga, skrivande och skolresultat, samt interventionsstudier med fokus på läsning respektive ordförråd. Hon undervisar på speciallärarutbildningen, samt handleder examens- och avhandlingsarbeten.