Stockholms Universitet, SPSM

Rasmus Riad är logoped och doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Han är en av flera doktorander  i en forskarskola som fokuserar på tidiga insatser i förskola och tidiga år. Rasmus arbete handlar om utvecklingen av strukturerad bokläsning i förskolan, även känd som högläsning med mer dialog (dialogic reading), som har sitt ursprung i USA. Hans forskning inkluderar barns välbefinnande i förskolemiljön och barnens språkutveckling i förhållande till högläsning med mer samtal.