Högskolan i Dalarna

Tarja Alatalo är professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Tidig läs- och skrivundervisning samt läsning och läsundervisning i skolans alla stadier är centrala aspekter i hennes forskning. Hon studerar också möjligheter och utmaningar i förskolans läs- och skrivpraktiker. I den här föreläsningen presenteras och diskuteras resultat från enkätstudier med nordiska förskollärare samt observationer av högläsning i 42 olika förskoleklasser där lärarna intervjuats om sin högläsning.