Hennes Majestät Drottning Silvia
Beskyddare av Svenska Dyslexistiftelsen

Copyright: kungahuset.se
Foto: Alexis Daflos

DEN TIONDE NORDISKA KONGRESSEN OM DYSLEXIPEDAGOGIK

Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen hälsar Dig välkommen till den tionde i raden av nordiska dyslexikongresser. Kongresserna har blivit en naturlig samlingspunkt för pedagoger, skolledare, psykologer, logopeder, forskare och andra med särskilt intresse för frågor kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Kraven på god läsförmåga har stigit i samhället men vid internationella jämförelser visar det sig återigen att läsförmågan varierar stort, även bland de nordiska länderna. Detta gör ökad kunskap inom området desto angelägnare.

Det finns fortfarande ett stort gap mellan den pedagogiska praktiken och forskningens rön. Ett viktigt syfte med kongressen är att överbrygga detta gap. Svenska Dyslexistiftelsens och Svenska Dyslexiföreningens strävan är att alla barn och vuxna ska få nytta av de senaste forskningsrönen och den bästa pedagogiken för att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. Du kan se fram emot att få möta ett antal av världens ledande dyslexiforskare och pedagoger.

Ulrika Wolff
Ordförande i organisationskommittén

Lärarstuderande, doktorander och nyligen disputerade kan söka stipendier för deltagande i Tionde Nordiska Dyslexikongressen. För närmare information, se dyslexistiftelsen.se/stipendier. Fulltecknat på grund av stort ansökningstryck.