• Ulrika Wolff
  Professor i pedagogik, kommittéordförande, ordförande i Svenska Dyslexistiftelsen 
 • Siv Fischbein
  Professor em i specialpedagogik, styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen 
 • Christina Hellman
  F. universitetslektor i lingvistik, ordförande i Svenska Dyslexiföreningen 
 • Erland Hjelmquist
  Professor em i psykologi, styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen 
 • Elisabeth Marx
  Speciallärare, styrelseledamot i Svenska Dyslexiföreningen 
 • Mats Myrberg
  Professor em i specialpedagogik, styrelseledamot i Svenska Dyslexistiftelsen