Keynote Speakers

 • Esther Geva
  Esther Geva är professor vid Department of Applied Psycho- logy and Human Development, Ontario Institute for Studies in Education, universitet i Toronto. Hennes forskningsintressen rör utvecklingen av läsförmågan hos barn som lär sig läsa på sitt andraspråk, relationerna mellan muntliga och skriftliga förmågor hos andraspråkstalare, frågan om transfer vid läsutvecklingen på ett andraspråk samt, mer generellt, kognitiva och språkliga faktorer som påverkar läsutvecklingen på ett andraspråk. Hon är medförfattare till boken Focus on Reading (2015) som handlar om läsutveckling på ett andraspråk.
 • Hugh Catts 
  Dr. Catts is Professor of the School of Communication Science and Disorders at Florida State University. His research interests include the early identification and prevention of reading disabilities. He is a past board member of the International Dyslexia Association and past board member and President of the Society for the Scientific Study of Reading.  He has received the Samuel T. Orton Award from the International Dyslexia Association and the Honors of the Association from the American Speech-Language-Hearing Association for his career contributions in each of these disciplines. His current research concerns the early identification of reading and language disabilities and the nature and assessment of reading comprehension problems.
 • Minna Torppa
  Minna Torppa is a professor at the Department of Teacher Education, University of Jyväskylä, Finland. Her research interests include developmental pathways in reading and math, learning difficulties, the associations between learning, motivation, and well-being, as well as various risk and protective factors in learning.    
 • Juha Kere
  Juha Kere är läkare och specialist i klinisk genetik och professor i molekylär genetik vid Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. Han har medverkat som professor även vid Helsingfors och Åbo universiteten i Finland samt King’s College London. Han har bred erfarenhet av molekylär analys av genetiska och komplexa sjukdomar, och nu senast, embryoutvecklingen och cellulära omprogrammeringsmetoder. Han har samarbetat med forskare i Stockholm och Helsingfors som tillämpar strukturella och funktionella hjärnavbildningsmetoder och kombinerat genforskningens resultat med dessa. I ett pågående projekt fokuserar hans grupp nu på att förstå hjärncellernas genreglering under hjärnans utveckling. Åtta av hans 54 doktorander har disputerat i dyslexiprojekten. Kere har publicerat över 600 forsknings- eller översiktsartiklar inom områden medicinsk genetik, genomik, komplexa sjukdomar, dyslexi, funktionell genomik och utvecklingbiologi.
 • Marketa Caravolas
  Markéta Caravolas is an Associate Professor in Psychology at Bangor University, Wales, UK. She completed her doctorate in Psychology at McGill University in 1996 after spending the first part of her career as a teacher and clinician working with children with specific disorders of learning in the bilingual setting of Montreal. Since 1997, she has undertaken an academic career in the United Kingdom where, in addition, she directed the Miles Dyslexia Centre at Bangor University from 2008 to 2014. Her research interests are in literacy development and its disorders and her scholarship spans theory and practice. She focuses on early literacy, phonological and spelling development in the context of alphabetic literacy, and a special feature of her work is on cross-linguistic investigations of language-general and language-specific factors in reading and spelling development in typical and dyslexic populations, as well as additional language learners. She has published extensively on these topics. She has also created comprehensive batteries for the assessment and diagnosis of reading and spelling difficulties in the Slavic and other European languages. These include a multi-language assessment battery of early literacy (MABEL), and a classroom literacy screener (Mini MABEL); most recently she has co-authored an assessment tool of Spelling and Handwriting Legibility (SaHLT).
 • Monica Melby-Lervåg
  Monica Melby-Lervåg er professor ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og leder av det forskningsrådsfinansierte senteret «SpedAims», Senter for forskning på spesialundervisning og inkludering. Hun forsker på utvikling av språk, lesing og matematikk og læringsutfordringer innenfor disse områdene.
 • Ulrika Wolff
  Ulrika Wolff är professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör framförallt dyslexi /läs- och skrivsvårigheter, läsning och kognitiva förmågor relaterade till läsning, exempelvis fonologisk förmåga. Ulrika har bl.a. genomfört interventionsstudier för att förstå vilka pedagogiska insatser som mest gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter, och även studier inriktade mot yngre barn.

 

Paneldeltagare

 • Christina Hellman 
  F. universitetslektor i lingvistik, ordförande i Svenska Dyslexiföreningen
 • Bengt Westerberg
  Bengt Westerberg var ledare för Folkpartiet 1983-1995 och socialminister 1991-94. Han var med och grundade Dyslexifonden och var dess förste ordförande. Han var också under tjugo år ordförande i styrelsen för Institutet för handikappvetenskap, som var ett samarbete mellan Linköpings och Örebro universitet och Jönköpings högskola.
 • Elisabeth Reslegård  
  Elisabet Reslegård var initiativtagare till den landsomfattande Dyslexikampanjen 1996-1998, och även kampanjledare för den. Hon projekterade och var sedan kampanjledare för Psyke kampanjen 1999-2000, och för Läsrörelsen som startade år 2000 med mottot ”Ge dina barn ett språk”. Idag är hon ordförande och verksamhetsledare för Läsrörelsen. Fortfarande är hon engagerad i dyslexifrågan och säger ofta: att läsa med ögon, öron och fingrar är jämställt. I både Dyslexikampanjen och Läsrörelsen samarbetade Elisabet med Bengt Westerberg, som var ordförande.
 • Mats Myrberg
  Mats Myrberg har under de senaste trettio åren varit ledamot i Svenska Dyslexistiftelsen. Hans forskning har förutom dyslexi och neuropsykiatrisk läsproblematik inriktats mot ungdomars och vuxnas läsförmåga och läsproblem i ett livsperspektiv. Han är vetenskaplig rådgivare i flera projekt som rör läsvanor, läsintresse och läs- och skrivproblem. Ett genomgående tema i hans forskning har varit evidensbaserad läs- och skrivinlärningspedagogik. Han arbetar för närvarande på en monografi om skriftspråkets utveckling och dess betydelse i ett evolutionärt perspektiv.