Stockholms Universitet

Mara Westling Allodi är professor i specialpedagogik på Stockholms Universitet  och bedriver forskning som handlar om interventioner och tidiga insatser för att stödja barns utveckling och förebygga svårigheter genom olika metoder. MWA är koordinator och handleder flera doktorander i en forskarskola i specialpedagogik med inriktning tidiga insatser finansierad av Vetenskapsrådet där dessa teman ingår: utveckling av språk och sociala förmågor i förskolan, professionell utveckling, praktikbaserad coaching,  implementering av evidensbaserade metoder i samarbete med yrkesverksamma, samt om hur man kan bedöma och utveckla det sociala klimatet i lärandemiljön. MWA handleder även doktorander i forskarskolan för lärarutbildare med inriktning särskild begåvning. Ytterligare projekt handlar om en multidisciplinär studie som finansieras bland andra av samverkan mellan Region Stockholm och Stockholms universitet som handlar om insatser för att stödja utveckling av barn som är extremt tidigt födda. Ett gemensamt tema är att utveckla gynnsamma samspelsprocesser med insatser för olika grupper och i olika lärmiljöer.