Niilo Mäki Institutet

Ann-Katrine Risberg arbetar som projektforskare vid Niilo Mäki Institutet och är även doktorand i specialpedagogik vid Åbo Akademi. Fokus för hennes forskning är läs- och skrivsvårigheter ur ett longitudinellt perspektiv. För närvarande arbetar hon inom ett projekt där man följer upp elevers läs- och skrivutveckling från årskurs 1 till årskurs 9. Ann-Katrine har lång erfarenhet av att utreda barn, unga och vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Hon är även medförfattare till flera finlandssvenska material för kartläggning av läs- och skrivförmåga inklusive läsförståelse. Hennes föreläsningsteman berör främst läs- och skrivsvårigheter och kartläggning av dessa.