Karolinska Institutet

Juha Kere är läkare och specialist i klinisk genetik och professor i molekylär genetik vid Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige. Han har medverkat som professor även vid Helsingfors och Åbo universiteten i Finland samt King’s College London. Han har bred erfarenhet av molekylär analys av genetiska och komplexa sjukdomar, och nu senast, embryoutvecklingen och cellulära omprogrammeringsmetoder. Han har samarbetat med forskare i Stockholm och Helsingfors som tillämpar strukturella och funktionella hjärnavbildningsmetoder och kombinerat genforskningens resultat med dessa. I ett pågående projekt fokuserar hans grupp nu på att förstå hjärncellernas genreglering under hjärnans utveckling. Åtta av hans 54 doktorander har disputerat i dyslexiprojekten. Kere har publicerat över 600 forsknings- eller översiktsartiklar inom områden medicinsk genetik, genomik, komplexa sjukdomar, dyslexi, funktionell genomik och utvecklingbiologi.