Jonas Walfridsson är logoped vid Talkliniken på Danderyds sjukhus sedan 2011. Han har erfarenhet av arbete med barn med tal- och språkstörning, men arbetar sedan 2013 till största del med utredning av dyskalkyli och andra räknesvårigheter, delvis i kombination med dyslexiutredningar. Jonas har föreläsningsuppdrag om dyskalkyli på ett par svenska högskolor. Han är huvudförfattare till den Fokusrapport om dyskalkyli från 2015 som togs fram av Stockholms läns landsting mot bakgrund av ett stort remissinflöde i kombination med få ställda diagnoser.