Göteborgs Universitet

Jan-Eric Gustafsson är professor i pedagogik vid Göteborgs Universitet. Hans forskning har behandlat individuella differenser i kognitiva förmågor, och studier av faktorer som har betydelse för utbildningsresultat på såväl individ- som systemnivå.  Den på metodfrågor inriktade forskningen har behandlat konceptuella och tekniska frågor kring mätning inom både den klassiska och den moderna mätläran, liksom på användning av latenta variabel-modeller. En stor del av den aktuella forskningen är baserad på data insamlade inom internationella komparativa studier av kunskaper och färdigheter hos ungdomar och vuxna, med särskilt fokus på faktorer som påverkar utbildningsresultat och utbildningens likvärdighet.