Astrid Frylmark är leg. logoped med ett stort engagemang för språkstörning/DLD, läsinlärning och dyslexi. Hon har tjänstgjort inom hälso- och sjukvården, skolan samt privat. I sitt företag OrdAF AB arbetar Astrid nu med metodutveckling, fortbildning och förlagsverksamhet.