Linnéuniversitet

Idor Svensson är leg. Psykolog och professor i klinisk psykologi vid Linnéuniversitet i Växjö. Hans 25:åriga forskning inom området omfattar bl a undersökningar av läsförmågan hos intagna på kriminalvårdsanstalter, sambandet mellan självförtroende och läsutveckling och longitudinella studier av träningsprogram för elever med läshinder. På senare tid har han lett forskningsprojekt som utvärderar effekten av assisterande teknik för elever med läs- och skrivsvårigheter.