Eva-Kristina Salameh är doktor i medicinsk vetenskap och legitimerad logoped och har under många år arbetat på Universitetssjukhuset i Malmö. Hon har startat Språkens hus, ett center för språkstörning och flerspråkighet, vilket också är ämnen som hon forskat kring. Har även deltagit i olika skolprojekt kring flerspråkiga barn. Hon har även gett ut ett flertal böcker.