Åbo akademi

Ann-Christina Kjeldsen är klasslärare, speciallärare samt Ped.lic från Pedagogiska fakulteten i Vasa. Fil.dr i logopedi från Åbo Akademi. Verkat som klasslärare och speciallärare i grundskolan, samt nu även på gymnasialstadiet. Föreläser om sin forskning i Finland och Sverige.