Karolinska Institutet

Sven Bölte är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap samt föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND) i Stockholm. Han är även verksam som psykolog vid BUP Stockholm. Sven har arbetat med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i forskning, klinik och undervisning i 30 år i ett flertal länder. Sven har förtroendeuppdrag i olika vetenskapliga råd och organisationer, t ex Autism Sverige, Riksförbundet Attention, Vetenskapsrådet, Statens Institutionsstyrelse och Min Stora Dag. Han har tagit emot priser, t ex  ”Årets Ljus” (Attention Riks) och ”Psynk priset GNET” (Sveriges Kommuner och Regioner) och publicerat mer än 450 vetenskapliga arbeten, särskild inom autism och ADHD. I samarbete med WHO, forskare, praktiker, brukare och anhöriga över hela världen och leder han sedan 10 år utvecklingen och implementeringen av Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF, vid autism och ADHD