Thomas Riads forskning är inriktad på prosodin i svenska och andra germanska språk: betoning, kvantitet, tonaccent och språkmelodi. Han har undersökt betoningssystemets historiska utveckling, dess roll i språkets morfologi och hur tonaccent samspelar med betoning både historiskt och synkront. Han intresserar sig också för hur verssystem kan härledas ur de individuella språkens prosodiska system. Här har han arbetat med bland annat berberspråk, klassisk arabiska, klassisk grekiska, fornengelska och svenska. Han undervisar mest i grammatik, språkhistoria och fonologi, och har också haft kurser om andraspråksinlärning och uttalsundervisning. Sedan 2016 arbetar han inom projektet Intensivsvenska med skolutveckling, med ett särskilt fokus på förutsättningarna för läsning på ett andraspråk.