Umeå Universitet

Yvonne Knospe är lektor i språkdidaktik vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Hennes främsta forskningsintressen rör frågor kring läs- och skrivutvecklingen, samt vilka undervisningsmetoder som främjar elever som upplever utmaningar i läsning och skrivande. Sedan 2022 ansvarar Yvonne för det 4-åriga forskningsprojektet ”Att knäcka läskoden” som undersöker tidiga intensivinsatser för lässvaga elever.  Yvonne undervisar i kurser med specialpedagogiskt innehåll inom speciallärarprogrammet och grundlärarutbildningen, samt handleder examens- och avhandlingsarbeten.