Mara Westling Allodi är professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Hennes forskning kretsar kring det sociala och emotionella klimatet i klassrummet, hur eleverna mår när de är där och lär sig saker och hur relationerna och samspelet ser ut mellan lärare och elever. Hon är koordinator för Forskarskolan i Specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i förskola och skola och projektledare för ett samverkansprojekt mellan SLL och SU: Stöd till extremt prematurfödda barn.