Kongressen sänds digitalt från Stockholms universitet. Möjligheten att delta på plats kommer att vara mycket begränsad och helt beroende av det rådande läget och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.