Kongressen äger rum på Stockholms Universitet i Frescati, Stockholm, 19-21 augusti 2021. Kontakta dyslexikongress2021@su.se för information angående program, registrering, hotellbokningar, socialt program etc. Frågor kring programinnehållet besvaras av organisationskommittén. Anmälan görs på kongressens egen hemsida www.dyslexikongress.se eller via Dyslexiföreningens hemsida www.dyslexiforeningen.se/kongressen 

Karta Campus_Frescati_2019