Ann-Katrine Risberg arbetar som projektforskare vid Niilo Mäki Institutet och är även doktorand vid Åbo Akademi. Ann-Katrine har lång erfarenhet av att utreda barn och unga med inlärningssvårigheter, främst läs- och skrivsvårigheter. Hon är även medförfattare till flera finlandssvenska material för kartläggning av läs och skriv förmåga inklusive läsförståelse. Hennes föreläsningsteman berör främst läs och skrivsvårigheter och kartläggning av dessa .