Juha Kere är professor i molekylärbiologi vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, och överläkare vid Kliniskt forskningscentrum, Karolinska Institutet. Han är också gruppledare vid Finlands Akademis spetsforskningsenhet för sjukdomsgenetik, medlem i Helsingfors Biocentrum och forskningsledare vid Karolinska Institutets Biobank. Han är sedan 2016 professor i genetik och molekylär medicin vid King’s College, London.