Astrid Frylmark är logoped och gör utredningar av språk, dyslexi och dyskalkyli. Hon har också ett förlag och en webbplats för föräldrar om språkutveckling. Hennes företag anlitas för fortbildning, kvalitetsutveckling och utvärdering av verksamheter. Astrid ingår i sakkunniggruppen för Statens Kulturråds projekt Bokstart och är styrelseledamot i den interna- tionella yrkesföreningen för logo- pedi. År 2016 mottog hon Svenska Logopedpriset