Inger Fridolfsson är speciallärare med magister i specialpedagogik. Inger har under många år varit verksam i forskningsprojekt kring läs- och skrivutveckling vid Lin- köpings universitet. Hon har varit med om att utforma och normera läs- och stavningstestet LäSt som ges ut på Hogrefe & Psykologiför- laget och har publicerat två böcker om läs- och skrivinlärning, Grunderna i läs och skrivinlärning samt Vallmomodellen-balanserad läs- och skrivinlärning.